Niektóre z realizowanych przez nas zadań:Strona NIE jest przeznaczona do otwierania w przeglądrkach firmy Microsoft.