Aktualnie oferujemy wynajemm koparko - ładowarki kołowej JCB 3CXCSM:

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 324-83-50, faksu 58 324-83-59
lub pocztą elektroniczną.
Strona NIE jest przeznaczona do otwierania w przeglądrkach firmy Microsoft.